Category: Male Singer

11

K.J.Yeshudas

Votes:4025

M. G. Sreekumar

Votes:3341

P. Jayachandran

Votes:3245

Madhu Balakrishnan

Votes:2345

Vineeth Sreenivasan

Votes:1234

Najim Arshad

Votes:1211